Máy ép góc LMB-120A

  1. Áp suất khí nén: 0,6 – 0,8 Mpa
  2. Kích thước tổng thể: 1300 x 1200 x 1300 mm
  3. Trọng lượng: 420 kg
Thêm vào danh sách mong muốn